ایمپورت / اکسپورت دیتابیس با command line

برای import یا export دیتابیس از دستورات زیر می توانیم توی command line استفاده کنیم.

ابتدا وارد مسیری که میخواهیم دیتابیس آنجا قرار گیرد ( معمولا دسکتاپ ) می شویم و سپس دستورات را اجرا میکنیم.

Export گرفتن از یک دیتابیس مشخص mysql :


mysqldump database_name > database_exportname.sql

database_name : نام دیتابیسی که داریم و می خواهیم آن را export  کنیم.

database_exportname : نامی که میخواهیم روی سیستم ذخیره کنیم.

نکته : برای اجرای دستور فوق احتمال بسیار زیاد خطای دسترسی داده شود که لازم است قبلش sudo  نوشته شود، به صورت زیر :


 sudo mysqldump database_name > database_exportname.sql

Import کردن یک دیتابیس مشخص mysql :


mysql database_name < database_exportname.sql

در صورتیکه یوزر دیتابیس شما پسورد داشته باشد و نیاز به دسترسی جهت ایمپورت داشته باشد به صورت زیر مینویسیم


mysql -u USER -p  database_name < database_exportname.sql

بعد از وارد کردن دستور فوق پسورد کاربر دیتابیس از شما درخواست می‌شود.

Export گرفتن از تمام دیتابیس‌های موجود mysql :


mysqldump --all-databases > all_databases_export.sql

در صورتی‌‌که ما exportی از همه دیتابیس‌ها داشته باشیم و بخواهیم از فایل export  شده فقط یکی از آن‌ها را import کنیم به صورت زیر اقدام میکنیم.

Import کردن یک دیتابیس mysql از لیست فایل export  شده همه دیتابیس‌ها :


mysql --one-database database_name < all_databases_export.sql

psql -U USERNAME database_name < dbexport.pgsql

USERNAME : نام کاربری postgres

database_name :  نام دیتابیس ایجاد شده.

Export دیتابیس postgres :


pg_dump -U USERNAME database_name > dbexport.pgsql

postgres

نصب MySql 8 و ساخت کاربر جدید

با استفاده از Homebrew و دستور زیر آخرین ورژن از MySql را نصب میکنیم:


brew install mysql

بعد از نصب MySql با استفاده از دستورات زیر وارد MySql میشویم و کاربر جدیدی را ایجاد میکنیم، برای اینکار ابتدا باید MySql را اجرا کنیم:


mysql.server start

// LOGIN TO MYSQL
mysql -u root -p

USE mysql;
CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pass';
GRANT ALL ON *.* TO 'user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

 

 

 

 

Comments