سلام Symfony

با توجه به اینکه من قبلا با لاراول شروع به کار کردم و از آن لذت زیادی بردم و از آنجایی که میدونستم که لاراول بسیاری از بخش‌های خودش رو از Symfony دریافت می‌کنه تمایل زیادی داشتم که کار با سیمفونی رو امتحان کنم تا ببینم چقدر میتونم ازش لذت ببرم! در این مقاله با هم سیمفونی رو نصب می‌کنیم و یکسری مقدمات اولیه را اینجا آرشیو میکنم 🙂

راحتترین راه برای نصب Symfony استفاده از Installer آن و نصب generall آن توی سیستم است وقتی وارد داکیومنت Symfony شوید و قسمت setup را باز کنید میتوانید دستورات زیر را مشاهده کنید:


# Linux and macOS systems
 sudo mkdir -p /usr/local/bin
 sudo curl -LsS https://symfony.com/installer -o /usr/local/bin/symfony
 sudo chmod a+x /usr/local/bin/symfony

# Windows systems
 php -r "file_put_contents('symfony', file_get_contents('https://symfony.com/installer'));"

روی سیستم عامل‌های لینوکس و مک با استفاده از دستورات بالا سیفونی به صورت جنرال نصب و در دسترس قرار می‌گیرند ولی برای ویندوز لازم است دستورات زیر را بنویسیم تا در دسترس قرار بگیرد.

set symfony installer on windows

بعد از انجام موارد فوق می‌توانیم با دستور زیر پروژه ای را با سیمفونی شروع کنیم:


 symfony new my_project_name

اگر بخواهیم ورژن‌های مختلفی را نصب کنیم به صورت زیر اقدام می‌کنیم:


# use the most recent version in any Symfony branch

symfony new my_project_name 2.8
symfony new my_project_name 3.1

# use a specific Symfony version

symfony new my_project_name 2.8.3
symfony new my_project_name 3.1.5

# use a beta or RC version (useful for testing new Symfony versions)

symfony new my_project 2.7.0-BETA1
symfony new my_project 2.7.0-RC1

# use the most recent 'lts' version (Long Term Support version)

symfony new my_project_name lts

در صورتیکه نخواهیم از Installer استفاده کنیم و با استفاده از composer آن را نصب کنیم به صورت زیر اقدام میکنیم:


 composer create-project symfony/framework-standard-edition my_project_name

اگر بخواهیم ورژن خاصی از سیفونی را با composer نصب کنیم به صورت زیر مینویسیم:


 composer create-project symfony/framework-standard-edition my_project_name "2.8.*"

install symfony with composer

که بعد از دانلود پروژه و انجام نصب نام دیتابیس و … را از شما درخواست میکند که میتوانید یا هنگام نصب داخل ترمینال بنویسید و یا بعدا در قسمت configپروژه آن را وارد نمائید.

install symfony with composer and set DB info

پس از نصب وارد مسیر پروژه خود می‌شویم و دستورات زیر را برای Install Web Server وارد می‌کنیم تا پروژه در دسترس قرار بگیرد:


 cd my_project_name/
 php bin/console server:run

install web server symfony

و در نهایت با باز کردن آدرس فوق نصب موفقیت آمیز پروژه را می‌بینیم:

install symfony

بعد از نصب وارد مسیر پروژه شوید و composer update  را اجرا کنید.

نکته جالب اینه که با اجرای دستور زیر در مسیر پروژه Symfony  میتوانید آخرین نکات امنیتی که برای نسخه symfony شما منتشر و گزارش شده است را دریافت کنید و نصب به رفع آنها اقدام کنید.


php bin/console security:check

symfony security check

Comments