ساخت bundle جدید در Symfony

در مقاله قبل در رابطه با ساختار viewها در سیمفونی صحبت کردیم و یک قالب وبلاگی را مطابق Twig template engine پیاده سازی کردیم. با توجه به اینکه قصد داریم در این پروژه آزمایشی صرفا یکسری مطالب را اضافه کنیم یک bundle جدید به نام BlogBundle ایجاد می‌کنم و ادامه کار را با هم پیش میبریم.

Generating a New Bundle Skeleton

برای ساخت یک bundle جدید در محیط ترمینال کد زیر را وارد میکنیم تا مراحل ساخت bundle انجام شود.

php bin/console generate:bundle

بعد از اجرای کد فوق به صورت پیشفرض یکسری سوالات از شما پرسیده میشود سوالاتی برای نام bundle، تنظیمات آن و مکان قرار گیری و فرمت و ساختار فایلها و… 

Generating a New Bundle Skeleton

در صورتیکه تمایل داشته باشید میتوانید با نوشتن یکسری آپشن‌ها همراه generate کردن bundle این سوالات را رد کند.

php bin/console generate:bundle --namespace=Acme/Bundle/BlogBundle --no-interaction

اگر هنگام ساخت bundle به خطایی برخوردید در حالیکه فایلهای bundle ایجاد شده بودند و تنظیمات انجام شده بودند باید نام و مسیر bundle را به صورت زیر در فایل composer.json بنویسید.

Error in generation bundle Symfony

مطابق راهنمایی خود خطایی که نوشته شده فایل composer.json را باز می‌کنیم و به صورت زیر ویرایش می‌کنیم.

بعد از انجام تغییرات دستور composer dump-autoload را در ترمینال اجرا می‌کنیم.

در صورتیکه بخواهید بدون سوالات و سریع عملیات generate یک bundle انجام شود آپشن‌های زیر در دسترس هستند تا همراه کد generate:bundle وارد کنید.

  • –shared
  • –bundle-name
  • –namespace
  • –dir
  • –format

برای نحوه استفاده از آنها به داکیومنت symfony مراجعه کنید.

Comments