دسترسی به bash_profile و ایجاد یک alias

برای دسترسی به پروژه هایی که روی گیت لب و یا گیت هاب داریم و clone کردن آنها روی سیستم، مکانی را روی سیستم بهشون اختصاص میدیم و هر سری برای دسترسی به اون پروژه با استفاده از cd address روی ترمینال به محیط پروژه دسترسی پیدا میکنیم.

اگر محیط ترمینال شما iTerm است قبلا در رابطه با سفارشی کردن iTerm ویدیویی رو منتشر کردم، میتوانید مشاهده کنید.

برای راحتی کار و اینکه با نوشتن یک کلمه مثلا projectName ، میتوانیم به محیط پروژه دسترسی داشته باشیم که برای اینکار باید یک alias داخل فایل .bash_profile تعریف کنیم.

نحوه ایجاد یک alias

  1. Start up Terminal
  2. Type “cd ~/” to go to your home folder
  3. Type “touch .bash_profile” to create your new file
  4. Edit .bash_profile with your favorite editor (or you can just type “open -e .bash_profile” to open it in TextEdit
  5. Add ” alias project=”cd /YOUR_ADDRESS ” to .bash_profile file
  6. Type “. .bash_profile” to reload .bash_profile and update any functions you add

بعد از انجام مراحل فوق با نوشتن project  داخل ترمینال به محیط پروژه مورد نظر دسترسی پیدا میکنیم.

ایجاد .bash_profile : 

در صورتیکه تا الان با این فایل کار نکردید و روی سیستم شما وجود ندارد به صورت زیر آن را بسازید :

دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید :

۱- مسیر ساخت فایل

cd ~

۲- فایل را بسازید

sudo nano .bash_profile

بعد از اینکه فایل را ساختید و از آن خارج شدید به صورت زیر فایل را رفرش کنید تا تغییرات اعمال شود :

source ~/.bash_profile

 

Comments