بایگانی‌های mysql - Mekaeil Andisheh | Mekaeil Andisheh

بایگانی‌های mysql - Mekaeil Andisheh

ایمپورت / اکسپورت دیتابیس با command line

منتشر شده در اسفند ۱, ۱۳۹۶

برای import یا export دیتابیس از دستورات زیر می توانیم توی command line استفاده کنیم. ابتدا وارد مسیری که میخواهیم دیتابیس آنجا قرار گیرد ( معمولا دسکتاپ ) می شویم و سپس دستورات را اجرا میکنیم. Export گرفتن از یک دیتابیس مشخص mysql : mysqldump database_name > database_exportname.sql database_name : نام دیتابیسی که داریم و […]

import and export database