بایگانی‌های مجنتو - Mekaeil Andisheh | Mekaeil Andisheh

بایگانی‌های مجنتو - Mekaeil Andisheh

انتقال مجنتو از لوکال هاست به هاست و برعکس

منتشر شده در خرداد ۱۷, ۱۳۹۶

سیستم فروشگاه ساز مجنتو ( این آموزش برای مجنتو ۱.۹.x نوشته شده است هرچند به احتمال خیلی زیاد برای سایر نسخه ها نیز کاربرد دارد. ) چند ماهی است به خاطر انجام پروژه ای بزرگ با سیستم مجنتو کار میکنم و طرح فرانت اندی که برای فروشگاهی پیاده سازی کرده بودیم را به قالب مجنتو […]