بایگانی‌های آجاکس - Mekaeil Andisheh | Mekaeil Andisheh

بایگانی‌های آجاکس - Mekaeil Andisheh

اعتبارسنجی آجاکس – Is Valid Ajax Request

منتشر شده در مهر ۲۹, ۱۳۹۶

وقتی در پروژه های خود از AJAX استفاده میکنیم، قطعا با توجه به ساختار آن آدرسی را به مرورگر پاس می دهیم و درخواست AJAX را انجام میدهیم. $.ajax({ type : ‘POST’, url : ‘editform.php’, data : { data }, success : function (response) { // code here } }); همانطور که می بینید مطابق […]

is valid ajax request