ایمپورت / اکسپورت دیتابیس با command line - میکائیل اندیشه

ایمپورت / اکسپورت دیتابیس با command line

برای import یا export دیتابیس از دستورات زیر می توانیم توی command line استفاده کنیم.

ابتدا وارد مسیری که میخواهیم دیتابیس آنجا قرار گیرد ( معمولا دسکتاپ ) می شویم و سپس دستورات را اجرا میکنیم.

Export گرفتن از یک دیتابیس مشخص mysql :

mysqldump database_name > database_exportname.sql

database_name : نام دیتابیسی که داریم و می خواهیم آن را export  کنیم.

database_exportname : نامی که میخواهیم روی سیستم ذخیره کنیم.

نکته : برای اجرای دستور فوق احتمال بسیار زیاد خطای دسترسی داده شود که لازم است قبلش sudo  نوشته شود، به صورت زیر :

 sudo mysqldump database_name > database_exportname.sql

Import کردن یک دیتابیس مشخص mysql :

mysql database_name < database_exportname.sql

در صورتیکه یوزر دیتابیس شما پسورد داشته باشد و نیاز به دسترسی جهت ایمپورت داشته باشد به صورت زیر مینویسیم

mysql -u USER -p  database_name < database_exportname.sql

بعد از وارد کردن دستور فوق پسورد کاربر دیتابیس از شما درخواست می‌شود.

Export گرفتن از تمام دیتابیس‌های موجود mysql :

mysqldump --all-databases > all_databases_export.sql

در صورتی‌‌که ما exportی از همه دیتابیس‌ها داشته باشیم و بخواهیم از فایل export  شده فقط یکی از آن‌ها را import کنیم به صورت زیر اقدام میکنیم.

Import کردن یک دیتابیس mysql از لیست فایل export  شده همه دیتابیس‌ها :

mysql --one-database database_name < all_databases_export.sql
 psql -U USERNAME database_name < dbexport.pgsql

USERNAME : نام کاربری postgres

database_name :  نام دیتابیس ایجاد شده.

Export دیتابیس postgres :

pg_dump -U USERNAME database_name > dbexport.pgsql

postgres

منتشر شده در
اگر مقاله را پسندیدید لطفا آن را به اشتراک بگذارید.

ارسال دیدگاه